Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 441583
Title Waarnemingen van Bruinvissen in maart 2013 vanaf een zandzuiger in het slijkgat bij Ouddorp
Author(s) Leopold, M.F.; Baptist, M.J.; IJsseldijk, L.; Engels, B.
Source Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C096/13) - 34
Department(s) Aquatic Ecology and Water Quality Management
IMARES Ecosystemen
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) zeezoogdieren - mariene gebieden - beschadigingen - mortaliteit - inventarisaties - noordzee - marine mammals - marine areas - injuries - mortality - inventories - north sea
Categories Marine Ecology
Abstract Jaarlijks spoelen in Nederland honderden bruinvissen dood aan op de kust. Onderzoek heeft laten zien dat “scherp trauma" (snij- en rijtwonden, amputaties) veelvuldig voorkomt. Vanaf 2005 hadden gemiddeld 14.4% van de gestrande bruinvissen scherp trauma, met uitschieters tot 20.5% in 2012 en 21.4% in 2010. Veel gevallen van scherp trauma worden gemeld van de kop van Goeree, in de eerste maanden van het jaar. Dieren worden hier vaak ernstig verminkt, maar in verse toestand gevonden. Dit doet vermoeden dat deze dieren vlak onder de kust gewond zijn geraakt. De eerste verminkte bruinvissen werden rond Ouddorp opgemerkt in 2006 (Leopold & Camphuysen 2006) en zijn sindsdien jaarlijks gevonden, al waren er in 2011 opvallend weinig in vergelijking met andere jaren. De aantallen lagen in 2012 en 2013 fors hoger dan in eerdere jaren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.