Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 441584
Title Variatie gehalte zware metalen op locatie Zeelandbrug en toxiciteit molybdeen - data rapport
Author(s) Glorius, S.T.; Heuvel-Greve, M.J. van den; Foekema, E.M.
Source Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C105/13) - 24
Department(s) IMARES Experimental Ecology
IMARES Delta
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) laboratoriummethoden - aquatische ecologie - ecotoxicologie - zware metalen - laboratory methods - aquatic ecology - ecotoxicology - heavy metals
Categories Aquatic Ecology
Abstract Om met zekerheid vast te kunnen stellen dat er geen negatieve effecten optreden op het mariene milieu n.a.v. de oever-verdediging in Ooster- en Westerschelde is door Rijkswaterstaat in 2009 een monitoringsprogramma opgezet. Vanwege kostenoverwegingen zijn monitoringsactiviteiten in 2012 ingeperkt. Wel zijn op de Zeelandbrug (Oosterschelde) mosselen (Mytilus edulis) en Japanse oesters (Crassostrea gigas) bemonsterd om inzicht te verkrijgen in gehalten aan zware metalen tweeëneenhalf tot drie jaar na het aanbrengen van de vooroeververdediging. Dit rapport beschrijft het resultaat van de verschillende toxiciteitstesten die uitgevoerd zijn in het laboratorium van IMARES Den Helder. Daarnaast worden de resultaten van de metaalanalyses in mosselen en oesters bemonsterd op de Zeelandbrug besproken waarbij ingegaan wordt op de jaarlijkse variatie in metaalconcentratie een mogelijke trend in de tijd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.