Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 441632
Title Kennis beter ontsluiten en benutten met Deltafacts
Author(s) Hattum, T. van; Ruijtenberg, R.; Talsma, M.; Vliet, L.J. van
Source H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 1 (2012). - ISSN 0166-8439 - p. 9 - 9.
Department(s) Alterra - Integrated water and catchment management
Publication type Article in professional journal
Publication year 2012
Keyword(s) waterbeheer - kennisoverdracht - informatieverspreiding - internet - water management - knowledge transfer - diffusion of information
Categories Water Management (General)
Abstract Binnen universiteiten, kennisinstituten en bij waterbeheerders wordt veel kennis ontwikkeld en vergaard. Om te kunnen blijven innoveren, is het belangrijk deze kennis met elkaar te delen, zodat we stappen kunnen maken richting verdere ontwikkeling van de watersector. Hierin is een wereld te winnen, omdat kennis niet optimaal bekend is, versnipperd is of besloten ligt in moeilijk toegankelijke rapporten. Binnen het STOWA- kennisprogramma Deltaproof spreken de waterschappen de wens uit werk te maken van het ontsluiten van kennis. STOWA pakte de boodschap op en nam het initiatief voor het ontwikkelen van Deltafacts
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.