Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 441697
Title Gewasafhankelijk spuiten, Sensispray-Horti in aardbeien : depositiemetingen 2011-2012
Author(s) Michielsen, J.M.G.P.; Nieuwenhuizen, A.T.; Zande, J.C. van de; Velde, P. van; Stallinga, H.
Source Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde (Rapport / Plant Research International 490) - 46
Department(s) PPO/PRI AGRO Field Technology Innovations
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) aardbeien - gewasbescherming - cultuurmethoden - sensors - dosering - efficiëntie - spuiten - landbouwkundig onderzoek - strawberries - plant protection - cultural methods - dosage - efficiency - spraying - agricultural research
Categories Plant and Crop Protection (General) / Small Fruits
Abstract Dit rapport gaat over de kwadraat-innovatie gewasafhankelijk spuiten in de aardbeien. Met Canopy Density Spraying (CDS) sturen sensoren de juiste hoeveelheid gewasbeschermingsmiddel naar de juiste plek op het gewas, afhankelijk van de hoeveelheid blad. De verwachting is dat Canopy Density Spraying een besparing oplevert van 30 - 50% in fungiciden gebruik. Het concept Canopy Density Spraying of gewasafhankelijke gewasbescherming gaat uit van twee basisideeën: 1. Gewasbeschermingsmiddel alleen op het doelobject toedienen; 2. Middeldosering aanpassen aan het groeistadium van de plant. Doelstelling was om vast te stellen met hoeveel minder spuitvolume dezelfde effectiviteit van bespuitingen in het veld onder praktijkomstandigheden kan worden gerealiseerd. Vastgesteld is met sensoren wat de gewastoestand is. Daarop is het spuitvolume bijgestuurd. Gemeten is de spuitvloeistofdepositie en ook de reductie in spuitvolume. De spuitvloeistofdepositie verdeling in het gewas is vastgesteld bij een standaard en sensorgestuurde spuit om vast te kunnen stellen wat verbeteringen en besparingen zijn ten opzichte van de huidige gebruikte technieken in de aardbeienteelt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.