Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 441711
Title Gebruik van kunstmeststikstof in winterperiode : landbouwkundige noodzaak en milieukundige consequenties van het al dan niet toestaan van het gebruik van kunstmeststikstof in de periode van 16 september t/m 31 januari
Author(s) Dekker, P.H.M.
Source Lelystad : PPO AGV - 44
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) stikstofmeststoffen - winter - kunstmeststoffen - bemesting - nitrogen fertilizers - fertilizers - fertilizer application
Categories Fertilizers, Fertilizer Application
Abstract In het Besluit Gebruik Meststoffen is voor de teelt van vollegrondsgroenten, hyacinten en fruit een uitzondering opgenomen van het verbod op het toedienen van kunstmeststikstof in de winterperiode. De winterperiode geldt van 16 september tot en met 31 januari. Deze uitzondering staat ter discussie vanwege de noodzaak om de nitraatuitspoeling te beperken. De landbouwkundige effecten (productie, kwaliteit geoogst product, ziektedruk, benodigde arbeid voor schoning, primeurteelt etc.) moeten worden afgewogen tegen de milieukundige gevolgen van het al dan niet handhaven van deze uitzondering. Door PPO en Alterra is in 2006 een bureaustudie uitgevoerd waarin voor vollegrondsgroenten, hyacint en fruit de landbouwkundige en milieukundige gevolgen van bemesting met kunstmeststikstof in de winterperiode op een rij zijn gezet. Op verzoek van LNV is de bureaustudie uitgebreid met een analyse van de noodzaak en gevolgen van de herfstbemesting van graszaad voor tweede of latere zaadoogst, de herfstbemesting van winterkoolzaad en de bemesting in januari van tulpen. Voor dit doel zijn de gegevens van veldproeven op een rij gezet. De proeven waren niet voor dit doel opgezet, waardoor ze bewerkt moesten worden om informatie te kunnen opleveren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.