Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 441810
Title Biologische grondontsmetting als alternatief voor stomen (interview met Frank van der Helm, projectleider; Marta Streminska verantwoordelijk voor de microbiologie)
Author(s) Arkesteijn, M.; Helm, F.P.M. van der; Streminska, M.A.
Source Onder Glas 10 (2013)8. - p. 47 - 47.
Department(s) WUR GTB Teelt & Bedrijfssystemen
WUR GTB Gewasgezondheid
Publication type Article in professional journal
Publication year 2013
Keyword(s) glastuinbouw - biologische grondontsmetting - biologische behandeling - grondsterilisatie - bodemmicrobiologie - protocollen - onderzoeksprojecten - snijbloemen - chrysanthemum - greenhouse horticulture - biological soil sterilization - biological treatment - soil sterilization - soil microbiology - protocols - research projects - cut flowers
Categories Biological Control / Cut Flowers
Abstract Uit onderzoek is gebleken dat het effect van veertien dagen biologische grond-ontsmetting vergelijkbaar is met een stoombehandeling. Wat de kosten betreft is het eveneens een goed alter-natief. Ondanks goede resultaten pakt de praktijk het nog niet op, omdat er ervaringen zijn geweest met mindere gewasgroei. Dit jaar vergelijken vijf bedrijven deze methode daarom met stomen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.