Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 441847
Title Innovatie in de levensmiddelenindustrie : de rol van het mkb
Author(s) Logatcheva, K.; Bakker, T.; Oosterkamp, E.B.; Galen, M.A. van; Bunte, F.H.J.
Source Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI-rapport : Markt & ketens ) - ISBN 9789086156221 - 76
Department(s) LEI MARKT & K - Ketenprestaties
LEI MARKT & K - Risico- en Informatiemanagement
Business Economics
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) voedselindustrie - innovaties - productontwikkeling - nieuwe producten - concurrerend vermogen - middelgrote bedrijven - kleine bedrijven - werkgelegenheid - nederland - food industry - innovations - product development - new products - competitive ability - medium sized businesses - small businesses - employment - netherlands
Categories Food Industry
Abstract In een Europese vergelijking staat Nederland op drie als het gaat om innovatie in de levensmiddelenindustrie. Nederland investeert veel tijd en middelen in onderzoek en innovatie, maar genereert minder omzet uit nieuwe producten. De belangrijkste focus van Nederlandse bedrijven ligt op procesefficiëntie en kostenverlaging in plaats van productvernieuwing en marketing; op den duur een doodlopende weg. Innovatie van het MKB is belangrijk voor de concurrentiepositie en werkgelegenheid. Wel wordt het MKB belemmerd door hoge kosten, gebrek aan middelen en onvoldoende gekwalificeerde werknemers.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.