Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 441863
Title Toepassingsmogelijkheden pigmentfolie: Materiaaleigenschappen van de fotoselectieve pigmentfolie van Floralum en teelteffecten op roos en tomaat
Author(s) Rijssel, E. van; Romashev, Y.
Source Aalsmeer : PPO Glastuinbouw (Rapporten PPO B.U. Glastuinbouw ) - 27
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) folie - lichtpenetratie - impact - groenteteelt - kosten-batenanalyse - solanum lycopersicum - tomaten - rosa - rozen - nederland - foil - light penetration - vegetable growing - cost benefit analysis - tomatoes - roses - netherlands
Categories Greenhouse Technology / Building Materials
Abstract De fotoselectieve pigmentfolie is een folie die pigmenten bevat die delen van de UV en infrarode straling uit het zonlicht absorberen en onder invloed van de geabsorbeerde straling fluoresceren met blauw, resp. rood licht. Een neveneffect van de pigmentkorrels is dat het niet geabsorbeerde licht wordt verstrooid, de folie is dus niet helder maar zorgt voor een diffuse doorlating. Toepassing van de folie in de glastuinbouw wordt gezien als een plakfolie op het kasdek. Een gunstig neveneffect daarbij is dat het glas bij glasbreuk wordt vastgehouden en niet op het gewas valt. Bij het plakken van de folie wordt het glas vochtig gemaakt, het vocht wordt naar buiten weggestreken bij het gladstrijken van de folie. Een restant van het vocht zorgt bij zonnig weer voor het ontstaan van blaasjes tussen glas en folie. Om dit te voorkomen is het restant van de folie geperforeerd, doch het effect ervan is nog niet getoetst.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.