Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 441876
Title Sociaaleconomisch perspectief van de PAS : effecten van de Programmatische Aanpak Stikstof
Author(s) Leneman, H.; Michels, R.; Veen, Mark van; Wielen, P. van der; Reinhard, A.J.; Polman, N.B.P.
Source Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-nota 13-041) - 41
Department(s) LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
Agricultural Economics and Rural Policy Group
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) natuurgebieden - natura 2000 - emissiereductie - stikstof - milieubeleid - beleidsevaluatie - intensieve veehouderij - energiegebruik - natural areas - emission reduction - nitrogen - environmental policy - policy evaluation - intensive livestock farming - energy consumption
Categories Nature Management (General) / Environmental Management (General)
Abstract De sociaaleconomische effecten van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) zijn tot 2030 op landelijke schaal overwegend neutraal tot positief. De PAS heeft een positief effect op de werkgelegenheid. De verdeling van de lusten en lasten geeft een divers beeld. Het energieverbruik op intensieve veebedrijven neemt als gevolg van de PAS toe. De PAS pakt neutraal uit voor de omvang van lokale en regionale voorzieningen . De PAS heeft geen invloed op de schadelijke effecten van stikstof voor de volksgezondheid; wel neemt de geurhinder af . De effecten van de PAS op het landschap en op ruimtelijke ontwikkelingen zijn tegengesteld en verschillend van aard.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.