Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 441883
Title Verticillium in sering 2002-2005: tussenrapportage : ontwikkelingen van een betrouwbare inoculatiemethode (2002) - selectie van mindere vatbare onderstammen 'Syringa vulgaris' (2003-2005)
Author(s) Stapel, L.H.M.
Source Aalsmeer : PPO BU Glastuinbouw (PPO publicatie nr. 595) - 34
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) syringa vulgaris - verticillium - plantenziekten - onderstammen - ziekteresistentie - genetisch bepaalde resistentie - inoculatie - nederland - plant diseases - rootstocks - disease resistance - genetic resistance - inoculation - netherlands
Categories Plant Pathogenic Fungi / Ornamental Woody Plants
Abstract Jaarlijks valt 10% van de seringenstruiken uit als gevolg van aantasting door Verticillium dahliae. Dit rapport beschrijft allereerst het onderzoek waarin een besmettingsmethode voor jonge seringenstruikjes is ontwikkeld. Daarna is in de periode 2003-2005 begonnen met de selectie van weinig voor Verticillium vatbare onderstammen om deze in combinatie met een cultivar in de praktijk te gebruiken voor de teelt van trekseringen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.