Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 441886
Title Vroege besmetting tomaat met pepinomozaïekvirus
Author(s) Stijger, C.C.M.M.; Hamelink, R.
Source Naaldwijk : PPO Sector Glastuinbouw (Rapporten PPO Sector Glastuinbouw ) - 26
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Wageningen UR Greenhouse Horticulture
WUR GTB Gewasgezondheid
Publication type Research report
Publication year 2003
Keyword(s) solanum lycopersicum - tomaten - plantenziekten - plantenvirussen - Pepinomozaïekvirus - nederland - tomatoes - plant diseases - plant viruses - pepino mosaic virus - netherlands
Categories Diseases, Pests and Disorders of Plants (General)
Abstract In Naaldwijk is in 2002 onderzoek gedaan naar het effect van een zeer vroege infectie van pepinomozaïekvirus (PepMV) bij planten op het zaaibed op symptoomontwikkeling en opbrengst. Voor dit onderzoek zijn de volgende vier tomatenrassen gebruikt: Aromata, Cedrico, Clotilde en Rhapsodie. Een deel van deze planten zijn zeer vroeg (eind november 2001) , op het zaaibed, met PepMV geïnfecteerd. Alle planten zijn half december 2001 in de kas gezet. In april 2002 is een tweede serie tomatenplanten met PepMV geïnfecteerd. Binnen vijf dagen na de vroege infectie verschenen nogal heftige symptomen op jonge planten. Bij drie van de vier rassen bleven de vroeg geïnfecteerde planten gedurende een lange tijd achter in groei in vergelijking met de onbehandelde planten. De planten die in april werden geïnfecteerd met PepMV lieten binnen vier weken na infectie wat bladsymptomen zien. Van deze laatste planten zijn wat vruchten met symptomen gekomen. Van de vroeg geïnfecteerde planten zijn niet of nauwelijks vruchten met symptomen waargenomen. Bij het oogsten werden de vruchten geteld en gewogen en werd onderscheid gemaakt in export, binnenland, eventueel vruchtsymptomen en neusrot. Dit onderzoek is in enkelvoud uitgevoerd en door het ontbreken van herhalingen kunnen uit onderstaande gegevens maar beperkte conclusies worden getrokken. Bij het overzicht van de totale productie valt op dat de laagste opbrengst is bij de planten die zeer vroeg zijn geïnfecteerd met PepMV en de hoogste productie bij de planten die in april zijn geïnfecteerd. Per ras zijn er wel verschillen waargenomen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.