Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 441890
Title Diagnose van problemen met potplanten geteeld uit tropisch uitgangsmateriaal
Author(s) Weening, K.; Leeuwen, G.J.L. van
Source Naaldwijk : PPO BU Glastuinbouw (Rapporten BU Glastuinbouw ) - 26
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) vegetatieve vermeerdering - vermeerderingsmateriaal - potplanten - sierplanten - tropen - vegetative propagation - propagation materials - pot plants - ornamental plants - tropics
Categories Plant Propagation / Ornamental Plants
Abstract In Nederland doen zich in toenemende mate problemen voor met de afkweek van potplanten, waarvan het uitgangsmateriaal afkomstig is uit tropische gebieden. Vooral landen in Midden Amerika nemen hierbij een voorname plaats in. Een belangrijke aanleiding van de problemen is dat de groothandel en andere afnemers steeds stringentere eisen stellen aan kwaliteit en uniformiteit. Gedreven door stagnerende opbrengstprijzen en stijgende kosten moeten (Nederlandse) teelt bedrijven in staat zijn om tijdens een steeds kortere periode te kunnen afkweken. De afhankelijkheid van de kwaliteit van het geïmporteerde materiaal wordt hiermee vergroot. Optimalisering van de gehele keten is noodzakelijk om de centrale positie van Nederland in de teelt en handel te behouden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.