Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 441908
Title Effect methyljasmonaat op Botrytis bij roos en Lisianthus
Author(s) Slootweg, G.; Hoope, M.A. ten
Source Aalsmeer : PPO Glastuinbouw (Rapporten PPO Glastuinbouw ) - 13
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Flower Bulbs
PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) botrytis - rosa - rozen - rosaceae - eustoma - eustoma grandiflorum - snijbloemen - plantengroeiregulatoren - afwijkingen, planten - stress - glastuinbouw - roses - cut flowers - plant growth regulators - plant disorders - greenhouse horticulture
Categories Plant and Crop Protection (General)
Abstract Botrytis is voor snijbloemen één van de belangrijkste oorzaken van kwaliteitsverlies in de afzetketen. Er zijn slechts beperkte mogelijkheden om de kans op Botrytisaantasting te verkleinen, waarbij garantie op succes niet gegeven kan worden. Het in de hand houden van klimatologische omstandigheden (temperatuur en luchtvochtigheid) tijdens de teelt en de afzet kunnen het probleem verminderen, waarbij er nog veel onderzoek nodig is om de juiste, betaalbare, maatregelen voor te schrijven. Preventie en/of bestrijding met chemische middelen bieden tot op heden weinig perspectief. Ook biologische middelen ter bestrijding van de schimmel of voor verhoging van de weerstand van de plant zijn nog niet effectief genoeg. Methyljasmonaat is een stof die veel voorkomt in planten en gezien wordt als een endogene groeiregulator met een sleutelrol in groei, ontwikkeling en de respons op stress. Van jasmonaten is ook aangetoond dat ze betrokken zijn bij directe bescherming tegen stress, die veroorzaakt wordt door plantenziekten. In verschillende publicaties is beschreven dat behandeling van planten met methyljasmonaat Botrytisaantasting verminderde (Meir ea, 1998; Thomma ea, 2000; Meir ea, in druk). In het hierna beschreven onderzoek is in twee experimenten het effect van behandeling van rozen na de oogst met methyljasmonaat op de Botrytisontwikkeling onderzocht. Daarnaast is er een experiment met Lisianthus uitgevoerd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.