Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 441912
Title Praktijkonderzoek biologische bestrijding van schildluis op cymbidium
Author(s) Pijnakker, J.; Boertjes, B.C.
Source Aalsmeer : PPO Sector Glastuinbouw (Rapporten PPO Sector Glastuinbouw ) - 9
Department(s) WUR GTB Gewasgezondheid
Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) orchidaceae - cymbidium - snijbloemen - bloementeelt - biologische bestrijding - insecten - plantenplagen - nederland - cut flowers - floriculture - biological control - insects - plant pests - netherlands
Categories Insect-Plant Relations
Abstract Een praktijkonderzoek vond plaats met natuurlijke vijanden ter bestrijding van de Boisduval-schildluis Diaspis boisduvalii. De proef werd uitgevoerd op twee cymbidium bedrijven. Het onderzoek werd gefinancierd door het Productschap Tuinbouw. Bij de eerste tuinder werd gestart met het uitzetten van de roofkever Rhyzobius lophanthae, later gevolgd door het inzetten van de sluipwesp Aphytis melinus. De roofkever en de sluipwesp gaven in deze proef onvoldoende bestrijding van de schildluizen. De natuurlijke vijanden werden nauwelijks in het gewas teruggevonden. Bij de tweede tuinder werd alleen de roofkever Rhyzobius lophanthae ingezet. Hier werden wel nakomelingen van de roofkevers waargenomen. Het percentage bestreden / aangevreten schildluizen nam gedurende de proef af. De schildluispopulatie groeide gedurende de proef, en de haarden breidden zich uit. Ook hier was de bestrijding van de Boisduval-schildluis onvoldoende.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.