Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 441921
Title Testen van gewasbeschermingsmiddelen tegen de schildluis Diaspis boisduvalii in Cymbidium
Author(s) Pijnakker, J.; Ramakers, P.M.J.; Boertjes, B.C.; Kok, L.W.; Berg, T.J.M. van den
Source Naaldwijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten ) - 34
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) cymbidium - diaspididae - diaspis - plantenplagen - plagenbestrijding - chemische bestrijding - plant pests - pest control - chemical control
Categories Chemical Control
Abstract Problemen met schildluis treden de laatste jaren steeds vaker op doordat er steeds minder effectieve (meestal breedwerkende) middelen beschikbaar zijn. In Nederland is schildluis vooral een probleem op Cymbidium. Bestrijding gaat moeizaam, doordat het insect het grootste deel van zijn leven verborgen zit onder het schildje. Binnen het PT-project “Inventarisatie problemen met wol-, dop- en schildluis” werden in 2002 een aantal gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong en natuurlijke vijanden getest op hun werking tegen schildluis Diaspis boisduvalii. Vastgesteld werd dat er momenteel geen geschikte biologische oplossingen tegen Diaspis boisduvalii zijn. Daarom werd besloten om een aantal, deels nieuwe, synthetische middelen in een kasproef te testen. 8 middelen werden getest op zwaar aangetaste Cymbidiumplanten: imidacloprid (Admire), dimethoaat (Dimethoaat), carbofuran (Curater), spirodiclofen (Envidor), acetamiprid (Gazelle), thiamethoxam (Actara), pirimifos-methyl (Actellic) en “Middel I”. Conclusies: - Alle geteste middelen bleken effectief. - Admire vertoonde de zwakste werking en verschilde bij de eerste beoordeling niet significant van de watercontrole. Ook bij de eindbeoordeling bleef de werkzaamheid significant achter bij die van de andere middelen. - Oude insecticiden nog effectief! - De traditionele middelen Dimethoaat, Actellic en Curater bevestigden hun reputatie en gaven vier weken na de tweede bespuitingen goede resultaten. Actellic was als enige voldoende werkzaam in de bladschede. - Veelbelovende moderne insecticiden - De nieuwe nicotinoïden Actara, Gazelle en Middel I hebben in dit onderzoek bewezen dat ze met de oude breed werkende middelen kunnen concurreren. Van deze drie voldeed Middel I het beste; bij voldoende contact met het doelorganisme deed het niet significant onder voor Actellic. - De bevruchte vrouwelijke adulten, die door hun dikwandige schild beschermd zijn, waren het minst gevoelig voor bestrijding.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.