Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 442005
Title Abortie bij courgette
Author(s) Janse, J.; Limburg, W.; Doorduin, J.C.
Source Naaldwijk : PPO GTB (Rapporten PPO GTB ) - 27
Department(s) WUR GTB Teelt & Bedrijfssystemen
Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) cucurbita pepo - courgettes - abortie (planten) - abnormale ontwikkeling - plantenontwikkeling - plantenfysiologie - glastuinbouw - marrows - abortion (plants) - abnormal development - plant development - plant physiology - greenhouse horticulture
Categories Plant Development
Abstract Bij courgette kan abortie van bloemen (geeltjes) en vruchtjes (zwartjes) een groot probleem vormen. Soms worden wel 30% van de bloemen en vruchtjes geaborteerd. Dit kost productie en extra arbeid, omdat geaborteerde vruchtjes moeten worden verwijderd. In 2005 is door PPO Glastuinbouw een onderzoek uitgevoerd om te proberen aanknopingspunten te vinden voor het ontstaan van abortie en dit via teeltmaatregelen trachten tegen te gaan. Het onderzoek is gefinancierd door het Productschap Tuinbouw. De proef vond plaats in twee afdelingen, waarbij naast een standaardklimaat gewerkt werd met een voornachtverlaging. Binnen de afdelingen lagen er behandelingen met twee plantdichtheden (1,2 en 1,5 planten/m2). Naast een behandeling zonder bladplukken, was er ook een behandeling waarin via het verwijderen van de oudste bladeren gestreefd werd naar een optimale LAI. De teelt duurde van week 3 tot en met week 23.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.