Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 442017
Title Organische stof: wat levert het op? : kosten en baten van organische stof voor de akkerbouwer
Author(s) Zwart, K.B.; Kikkert, A.; Burgt, G.J.H.M. van der; Termorshuizen, A.
Source Masterplan Mineralenmanagement
Department(s) Alterra - Sustainable soil management
Publication type Brochure
Publication year 2013
Keyword(s) kosten-batenanalyse - organische stof - bodembeheer - bodemvruchtbaarheid - akkerbouw - bemesting - cost benefit analysis - organic matter - soil management - soil fertility - arable farming - fertilizer application
Categories Soil Fertility
Abstract Met die gedachte in het achterhoofd en met de wetenschap dat het gehalte aan organische stof maar langzaam verandert, heeft Productschap Akkerbouw enige tijd geleden een opdracht uitgezet bij een consortium bestaande uit Alterra, HLB-BV, Louis Bolk Instituut en BLGG Research om een eenvoudige organische stof balans voor de bodem te ontwikkelen met daaraan gekoppeld een kosten-baten analyse. Deze brochure geeft informatie over de kosten-baten van organische stof.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.