Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 442019
Title Tien vragen en antwoorden over organische stof
Author(s) Zwart, K.B.; Wolfs, A.; Kikkert, A.; Termorshuizen, A.; Burgt, G.J.H.M. van der
Source Wijster : HLB - 8
Department(s) Alterra - Sustainable soil management
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) organische stof - bodemvruchtbaarheid - bodemweerbaarheid - bodemkwaliteit - bemesting - akkerbouw - bodembeheer - organic matter - soil fertility - soil suppressiveness - soil quality - fertilizer application - arable farming - soil management
Categories Soil Fertility
Abstract Er is reeds veel informatie beschikbaar over het onderwerp ‘organische stof in de bodem’ In dt rapport is een deel van die informatie nog eens samengevat in de vorm van 10 vragen en antwoorden. Wat is organische stof? Welke rol speelt organische stof in de bodem? Welke rol speelt organische stof in de bodemvruchtbaarheid? Welke rol speelt organische stof bij ziektewering? Wat is een organische stof balans van de bodem? Wat is effectieve organische stof? Neemt het organische stofgehalte af? Wat is de ideale organische stofgehalte? Hoe kun je het organische stofgehalte in de bodem verhogen? Kun je mineralisatie uit organische stof voorspellen?
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.