Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 442020
Title Sturen van de N-mineralisatie met kennis over organische stof
Author(s) Zwart, K.B.; Wolfs, A.; Kikkert, A.; Termorshuizen, A.; Burgt, G.J.H.M. van der
Source Wijster : HLB - 11
Department(s) Alterra - Sustainable soil management
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) organische stof - stikstof - mineralisatie - bodemvruchtbaarheid - berekening - bemesting - bodembeheer - akkerbouw - organic matter - nitrogen - mineralization - soil fertility - calculation - fertilizer application - soil management - arable farming
Categories Fertilizers, Fertilizer Application / Soil Fertility
Abstract Stikstoflevering vanuit organische stof (OS) wordt belangrijker naarmate de bemestingsnormen strakker worden. Dit project kent drie fasen met de volgende doelen. Fase I: de bestaande kennis over organische stof en stikstofmineralisatie te ontsluiten voor zowel telers als voorlichters, Fase II: een functioneel ontwerp van een adviesmodule op te leveren waarmee de stikstofbenutting vanuit de bodem kan worden gekwantificeerd bij diverse managementmaatregelen rond organische stof. Gedurende het project is besloten om dit te wijzigen in een werkende module. Fase III: de opgeleverde adviesmodule te testen in de praktijk op een viertal locaties en te demonstreren op een 20-tal praktijkbedrijven.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.