Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 442023
Title Innovatieve governance-arrangementen : op zoek naar vernieuwing in het groene domein
Author(s) Selnes, T.; Kamphorst, D.A.; Arts, B.J.M.; Tatenhove, J.P.M. van
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 340) - 104
Department(s) LEI NAT HULPB - Milieu, Natuur en Landschap
Alterra - Governance
Forest and Nature Conservation Policy
Environmental Policy
WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) natuurbeleid - governance - handel - bedrijven - burgers - biodiversiteit - natuurbescherming - nature conservation policy - trade - businesses - citizens - biodiversity - nature conservation
Categories Nature Conservation Policy
Abstract Bestaande overheidsarrangementen voor natuur en het beschermen van biodiversiteit staan onder druk. Nationaal gezien vermindert de steun voor overheidsbeleid en klinkt de roep om meer vermaatschappelijking. Internationaal gezien speelt bij het verduurzamen van productie- en handelsstromen het bedrijfsleven een belangrijke rol en is er een roep naar meer overheid. In dit onderzoek zoeken we voor het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) nieuwe governance-arrangementen. Voor het natuurbeleid liggen er kansen om bijvoorbeeld de energie van maatschappelijke krachten als burgers, bedrijven en NGOs beter te kanaliseren. Om handel te verduurzamen, dient onder meer de aandacht te verschuiven van handelsketens naar meer context gerichte samenwerking en versterking van instituties. Hiermee kan het uitvoerend vermogen, het leervermogen en de legitimiteit versterkt worden
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.