Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 442024
Title Beoordeling leefgebied habitatrichtlijnsoorten voor artikel 17 van de rapportage
Author(s) Pouwels, R.; Bugter, R.J.F.; Griffioen, A.J.; Wegman, R.M.A.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 343) - 39
Department(s) Alterra - Biodiversity and policy
WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) habitats - habitatrichtlijn - soortenrijkdom - oppervlakte (areaal) - kwaliteitsnormen - habitats directive - species richness - acreage - quality standards
Categories Ecology (General)
Abstract Voor de zesjaarlijkse rapportage van habitatrichtlijnsoorten moet een oordeel gegeven worden over het aspect ‘Leefgebied van de soort’. De beoordeling dient volgens een gestandaardiseerde methode gedaan te worden die tevens aansluit bij de Habitatrichtlijn en de Explanatory Notes & Guidelines (EN&G) van de Europese Unie. Daartoe zijn de EN&G verder geïnterpreteerd en is voor zes voorbeeldsoorten een methode getest. Deze methode zou voor ongeveer 50% van de habitatrichtlijnsoorten gehanteerd kunnen worden om het aspect ‘Leefgebied’ te beoordelen. De methode zal echter eerst aan soortexperts moeten worden voorgelegd. De methode geeft alleen een oordeel over de oppervlakte van het aspect ‘Leefgebied van de soort’ en niet over de kwaliteit van dit leefgebied. Voor de rapportage zijn beide beoordelingen nodig
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.