Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 442026
Title Kosten-baten analyse over organische stof beheer : onderdeel van het project sturen van de N-mineralisatie met kennis over organische stof
Author(s) Zwart, K.B.; Kikkert, A.; Termorshuizen, A.; Burgt, G.J. van der
Source Kennisakker.nl 2013 (2013)18 juli.
Department(s) Alterra - Sustainable soil management
Publication type Article in professional journal
Publication year 2013
Keyword(s) bemesting - organische stof - organische meststoffen - kosten-batenanalyse - akkerbouw - fertilizer application - organic matter - organic fertilizers - cost benefit analysis - arable farming
Categories Fertilizers, Fertilizer Application
Abstract Organische stof in de bodem staat sterk in de belangstelling. Organische stof is essentieel voor de levering van nutriënten en voor de bodemstructuur en daarmee ook voor de o.a. vochthuishouding en de bewerkbaarheid. Er heerst een vrij brede bezorgdheid dat het gehalte en de kwaliteit van organische stof in de bodem achteruit gaat. Uitgebreide analyses van de ontwikkelingen van het gehalte aan bodem-organische stof laten echter geen achteruitgang zien op landelijke of regionale schaal. Toch kan dat bij een individuele teler wel het geval zijn. Het blijft voor elke teler dan ook van groot belang om voor een goed organische stofbeheer te zorgen. Met die gedachte in het achterhoofd en met de wetenschap dat het gehalte aan organische stof maar langzaam verandert, heeft Productschap Akkerbouw een opdracht uitgezet om een eenvoudige organische stof balans voor de bodem te ontwikkelen met daaraan gekoppeld een kosten-baten analyse.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.