Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 442107
Title Energiebesparing bij de bewaring van tulpenbollen door ethyleengestuurde ventilatie
Author(s) Gude, H.
Source Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Bloembollen - 10
Department(s) Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) bloembollen - tulpen - opslag met klimaatbeheersing - ventilatie - ethyleen - reductie - tests - sensors - energiebesparing - ornamental bulbs - tulips - controlled atmosphere stores - ventilation - ethylene - reduction - energy saving
Categories Bulb and Tuber Flowers / Energy
Abstract Tijdens de bewaring van tulpenbollen wordt door zgn. ‘zure bollen’ (door de Fusariumschimmel aangetast) ethyleen geproduceerd. Dit gas heeft schadelijke effecten op de gezonde bollen: in plantgoed veroorzaakt ethyleen overmatige verklistering en in leverbare bollen bloemverdroging. Om ethyleenschade te voorkómen wordt extreem geventileerd: 100 m3 lucht per m3 bollen per uur. Het doel van dit project was om enkele ethyleensensoren te testen op hun geschiktheid voor het meten van ethyleen in tulpencellen en vervolgens het principe van energiebesparing door ethyleen gestuurde ventilatie aan te tonen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.