Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 442124
Title Energiebesparing door verminderde circulatie : aan/uit- versus frequentieregeling
Author(s) Wildschut, J.; Gude, H.; Kreuk, N.; Kok, M.
Source Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Bloembollen (PPO 360069) - 25
Department(s) Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) bloembollen - opslag met klimaatbeheersing - luchtstroming - ventilatoren - energiebesparing - frequentie - meting - regelaars - effecten - landbouwkundig onderzoek - ornamental bulbs - controlled atmosphere stores - air flow - ventilators - energy saving - frequency - measurement - controllers - effects - agricultural research
Categories Energy / Bulb and Tuber Flowers
Abstract De standaardnorm voor de luchtcirculatie bij de bewaring van tulpenbollen is 500 m3 lucht/uur/m 3 bollen. Eerder onderzoek wees uit dat deze hoeveelheid flink verminderd kan worden. In een demo-proefopstelling is dit verminderen d.m.v. een frequentieregeling vergeleken met een aan/uit regeling. Doel van deze opstelling was te demonstreren dat hiermee relatief veel energie bespaard kan worden zonder nadelige effecten op de bollen. Hiertoe zijn gedurende de bewaarperiode het ethyleen- en CO2 -gehalte, de relatieve luchtvochtigheid (RV) en de temperatuur tussen de bollen continue gemeten en digitaal opgeslagen. Daarnaast zijn bij verschillende kistenstapelingen en bij verschillende frequenties de totale luchthoeveelheid per stapeling en de luchtstroom per kist gemeten. De energie meterstanden zijn 3 maal per week bijgehouden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.