Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 442132
Title Nieuwe predatoren van trips en witte vlieg voor komkommer : opsporen en toetsen van nieuwe roofmijten voor de bestrijding van trips en witte vlieg in komkommer
Author(s) Messelink, G.J.; Steenpaal, S.E.F. van; Holstein, R. van; Wensveen, W. van; Groot, E.B. de; Slooten, M.A. van; Ramakers, P.M.J.
Source Naaldwijk : PPO BU Glastuinbouw (Rapporten PPO BU GTB ) - 83
Department(s) WUR GTB Gewasgezondheid
Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) biologische bestrijding - roofmijten - komkommers - aleyrodidae - trialeurodes vaporariorum - thrips - insectenplagen - glastuinbouw - gewasbescherming - biological control - predatory mites - cucumbers - insect pests - greenhouse horticulture - plant protection
Categories Biological Control of Pests
Abstract In komkommer was de soms matige tripsbestrijding met de standaard roofmijt Neoseiulus (Amblyseius) cucumeris aanleiding om nog eens goed te kijken naar de mogelijkheden voor nieuwe roofmijtsoorten. In 2003 werden negen soorten uit de familie Phytoseiidae (bladbewonende roofmijtsoorten) geselecteerd. Drie soorten scoorden significant beter als bestrijder van trips en bereikten significant hogere roofmijtdichtheden dan de standaard roofmijt N. cucumeris. Dit waren de subtropische soorten Typhlodromalus limonicus, Typhlodromips swirskii en Euseius ovalis. Vooral T. limonicus en T. swirskii bereikten opvallend hoge dichtheden wat resulteerde in een respectievelijk 12 en 9 keer zo grote populatie als bij als N. cucumeris. “Nieuwe” inheemse roofmijtsoorten, afkomstig van Cucurbitaceae, scoorden niet beter dan N. cucumeris. De nieuwe roofmijt T. swirskii was ook op gewasniveau een significant betere bestrijder van trips dan N. cucumeris. Een vergelijkingsproef liet bovendien zien dat T. swirskii in staat is om een populatie N. cucumeris volledig te verdringen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.