Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 442150
Title Duurzaam gebruik van ecosysteemdiensten door private sectoren
Author(s) Smits, M.J.W.; Heide, C.M. van der; Burg, S.W.K. van den; Meeusen, M.J.G.; Voskuilen, M.J.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 342) - 81
Department(s) LEI NAT HULPB - Milieu, Natuur en Landschap
Agricultural Economics and Rural Policy Group
LEI Consumer & behaviour
LEI Consument and Behaviour
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) ecosysteemdiensten - ecosystemen - duurzaamheid (sustainability) - houtproductie - biologische landbouw - visserij - natuurbeheer - ecosystem services - ecosystems - sustainability - timber production - organic farming - fisheries - nature management
Categories Nature Management (General) / Market Economy
Abstract In deze studie worden private sectoren geanalyseerd die bijdragen aan duurzaam gebruik en behoud van ecosysteemdiensten. Aan de hand van literatuur zijn motieven geïdentificeerd die deze private bijdragen verklaren. Vervolgens zijn een vijftal casestudies uitgevoerd, te weten: biologische landbouw, FSC-houtproductie, MSC-visserij, waterleidingbedrijven (en met name hun bezit van natuurgebieden), en de Rabobank (en de samenwerking met het Wereld Natuur Fonds). Voor deze casestudies is geschat hoeveel de onderzochte sectoren bijdragen aan het in stand houden van ecosysteemdiensten, met name productiediensten en regulerende diensten, en waarom. De motieven die in de casestudies naar voren kwamen, zijn vergeleken met de motieven die in de literatuur worden beschreven
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.