Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 442151
Title Bijdragen van private partijen aan duurzaam gebruik van ecosysteemdiensten
Author(s) Smits, M.J.W.; Heide, C.M. van der
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-paper 24) - 10
Department(s) LEI NAT HULPB - Milieu, Natuur en Landschap
Agricultural Economics and Rural Policy Group
WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) ecosysteemdiensten - ecosystemen - duurzaamheid (sustainability) - houtproductie - biologische landbouw - visserij - natuurbeheer - ecosystem services - ecosystems - sustainability - timber production - organic farming - fisheries - nature management
Categories Market Economy / Nature Management (General)
Abstract Deze paper beschrijft de bijdragen die private partijen leveren aan de instandhouding van ecosysteemdiensten, en analyseert de motieven daarachter. Op basis van literatuur is een analysekader opgesteld om deze motieven te achterhalen, waarbij welbegrepen eigenbelang een belangrijke rol speelt. Vervolgens is voor vijf casestudies nagegaan hoeveel private partijen bijdragen aan de instandhouding van ecosysteemdiensten, met name productiediensten en regulerende diensten. Daartoe kijken we naar certificering van duurzame productie, duinbeheer door waterleidingbedrijven en de bijdrage die een financiële dienstverlener, in dit geval de Rabobank, levert.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.