Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 442185
Title Tussensegment voor varkens- en pluimveevlees : een krachtenveldanalyse in Duitsland en Europa
Author(s) Oosterkamp, E.B.; Wielen, P. van der; Vogelzang, T.A.
Source Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector & ondernemerschap ) - ISBN 9789086156412 - 53
Department(s) LEI MARKT & K - Ketenprestaties
LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) varkensvlees - pluimveevlees - export - markten - productie - marketing - dierenwelzijn - houding van consumenten - vleeswaren - nederland - duitsland - pigmeat - poultry meat - exports - markets - production - animal welfare - consumer attitudes - meat products - netherlands - germany
Categories Meat and Meat Products / Animal Health and Welfare
Abstract Sinds 2011 zijn Duitse ngo's, kennisinstellingen en marktpartijen stevig in beweging gekomen om het tussensegmentvlees in de markt te zetten. Het gaat hierbij vooral om de productie en vermarkting van diervriendelijker geproduceerd vlees. Op dit moment zijn vooral varkensvlees en kippenvleesproducten in de markt geïntroduceerd. Er lijkt in Duitsland een toenemende vraag te zijn naar vleesproducten uit het tussensegment. Door een toenemend consumentenbewustzijn op het gebied van dierenwelzijn neemt de vraag naar diervriendelijker geproduceerd vlees in Duitsland toe. In potentie liggen er dus kansen voor de afzet van Nederlands tussensegmentvlees in Duitsland. Exporteurs naar de Duitse markt moeten zeker rekening houden met diergerelateerde welzijnsindicatoren. Exporteurs die elk afbreukrisico willen vermijden wordt aanbevolen aan te sluiten bij de nieuwe standaard en het label dat door de Deutscher Tierschutzbund is ontwikkeld.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.