Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 442239
Title Knelpunten inventarisatie voor de uittrek van schieraal t.b.v. 'Paling Over De Dijk'
Author(s) Winter, H.V.; Griffioen, A.B.; Wolfshaar, K.E. van de
Source IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C134/13) - 20
Department(s) IMARES Vis
IMARES
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) palingen - european eels - vismigratie - pompstations - eels - fish migration - pumping stations
Categories Aquatic Ecology
Abstract Deze rapportage is onderdeel van een VIP-project van de Stichting DUPAN dat beoogt met gerichte maatregelen middels ‘paling over de dijk’ (PODD) een bijdrage aan het herstel van de aalstand te leveren. Hierbij worden geslachtsrijpe palingen (schieraal) bij barrières die sterfte veroorzaken, zoals bijvoorbeeld gemalen of waterkrachtcentrales, of blokkering van de migratie van schieraal, weggevangen en achter de barrière weer uitgezet om hun migratie voort te kunnen zetten
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.