Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 442240
Title Onzekerheid en gevoeligheid van het CUMULEO-RAM model
Author(s) Vries, P. de
Source Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C136/13) - 23
Department(s) IMARES Maritiem
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) noordzee - marien milieu - mariene gebieden - mariene ecologie - benthos - bodembescherming - north sea - marine environment - marine areas - marine ecology - soil conservation
Categories Marine Ecology
Abstract Slijkerman et al. (2013) onderzocht eerder welke instrumenten ingezet kunnen worden om een oordeel te vellen over effecten van ruimtelijke beschermingsmaatregelen op de zeebodemintegriteit van het Friese Front. Een van de onderzochte instrumenten is het CUMULEO-RAM model. Deze studie is bedoeld om een beter inzicht te krijgen in de gevoeligheid van verschillende typen bodemorganismen voor effecten van menselijk handelen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.