Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 442259
Title Sociaaleconomisch perspectief van de PAS : Provinciale, regionale en plaatselijke effecten voor Overijssel
Author(s) Polman, N.B.P.; Leneman, H.; Michels, R.; Wielen, P. van der; Oudendag, D.A.; Reinhard, A.J.
Source Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Nota / LEI : Regionale economie & ruimtegebruik ) - 37
Department(s) LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
LEI INT BELEID - Landbouwbeleid
Agricultural Economics and Rural Policy Group
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) natuurgebieden - natura 2000 - emissiereductie - stikstof - economische analyse - twente - salland - natural areas - emission reduction - nitrogen - economic analysis
Categories Nature Management (General)
Abstract De sociaaleconomische effecten van de PAS zijn voor de provincie Overijssel tot 2030 positief voor werkgelegenheid. Effecten op andere aspecten, zoals de leefbaarheid, zijn overwegend neutraal tot positief. Dit komt overeen met het landelijke beeld. Daarnaast laat de analyse voor Overijssel zien dat de positieve sociaaleconomische effecten op regionaal en provinciaal niveau groter zijn dan de plaatselijke negatieve effecten, die op kunnen treden in de directe nabijheid van enkele Natura 2000-gebieden. Hiertoe zijn zes Natura 2000-gebieden in meer detail bestudeerd: Engbertsdijksvenen, Wierdense Veld, Springendal en Dal van de Mosbeek, Buurserzand en Haaksbergerveen, de Wieden en Weerribben en Boetelerveld.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.