Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 442267
Title Vereenvoudiging van de welzijnsmonitor voor vleeskuikens : methoden, resultaten en praktijkervaringen
Author(s) Jong, Ingrid de
Department(s) LR - Animal Behaviour & Welfare
Publication type Unpublished lecture
Publication year 2013
Keyword(s) animal welfare - poultry - broilers - animal production - measurement - monitoring - animal behaviour - animal housing - animal nutrition - animal health
Categories Animal Health and Welfare / Poultry
About Het lectoraat Welzijn van Dieren van Van Hall Larenstein organiseerde op 4 juli 2013 een bijeenkomst voor docenten van HBO dieropleidingen. De nieuwste inzichten over het meten van welzijn werden in deze bijeenkomst gedeeld. De bijeenkomst vond plaats in het kader van het project Expertisecentrum Dierenwelzijn. Dr. Ingrid de Jong, vleeskuikenextert en onderzoekster bij wageningen UR Livestock Research gaf aan dat een monitor op basis van de Welfare Quality® systematiek nog wel een vereenvoudigingsslag nodig heeft om toepasbaar te zijn voor de praktijk. Ze liet dit zien aan de hand van een monitor voor vleeskuikens. Opties ter vereenvoudiging zijn bijvoorbeeld het voorspellen van een variabele uit een andere variabele en het gebruiken van slachthuisvariabelen als deze een hoge correlatie vertonen met variabelen op bedrijf. Eind 2013 is bekend of vereenvoudiging mogelijk is.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.