Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 442270
Title Welzijnsmonitor paardenhouderij : bijscholingsactiviteit 4 juli 2013 - Apeldoorn
Author(s) Visser, Kathalijne
Event Bijscholingsactiviteit, 2013-7-4/--
Department(s) LR - Animal Behaviour & Welfare
Publication type Unpublished lecture
Publication year 2013
Keyword(s) animal welfare - horses - measurement - monitoring - animal behaviour - animal housing - animal nutrition - animal health
Categories Animal Health and Welfare / Equidae (Horses, Donkeys, Mules)
About Het lectoraat Welzijn van Dieren van Van Hall Larenstein organiseerde op 4 juli 2013 een bijeenkomst voor docenten van HBO dieropleidingen. De nieuwste inzichten over het meten van welzijn werden in deze bijeenkomst gedeeld. De bijeenkomst vond plaats in het kader van het project Expertisecentrum Dierenwelzijn. Dr. Kathalijne Visser, paardenexpert en onderzoekster bij wageningen UR Livestock Research vertelde met welke aspecten je rekening moet houden als je een monitor voor het meten van dierenwelzijn gaat opstellen, in dit geval een monitor voor de paardensector. De uitgangspunten voor de paardenmonitor zijn een wetenschappelijke onderbouwing en de Welfare Quality® systematiek waarbij dierenwelzijn vooral wordt afgelezen aan het dier zelf.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.