Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 442276
Title Expertisecentrum Dierenwelzijn - gedragsonderzoek
Author(s) Walstra, I.; Koot, S.; Hopster, H.
Department(s) LR - Animal Behaviour & Welfare
Diermanagement (VHL)
Publication type Poster (professional)
Publication year 2013
Keyword(s) dierenwelzijn - onderwijs - hoger onderwijs - beroepsopleiding - gedrag - onderzoek - animal welfare - education - higher education - vocational training - behaviour - research
Categories Animal Health and Welfare
Abstract Door middel van het project 'Expertisecentrum Dierenwelzijn' wordt getracht dierenwelzijn in het hogere groene onderwijs meer in te bedden. Hiermee wordt een impuls gegeven aan de doorvertaling van nieuwe inzichten en ontwikkelingen via toekomstige dienstverleners, adviseurs en toeleveranciers naar dierhouders en praktijk. In dit onderdeel van het project is met name aandacht voor het uitbreiden van gedragsonderzoek uitbreiden in het HBO onderwijs en de verbinding met de praktijk.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.