Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 442279
Title Acceptatie Dierenwelzijnsmonitor : bijscholingsactiviteit 1 'Meten Dierenwelzijn'
Author(s) Pompe, Vincent
Department(s) Diermanagement (VHL)
Publication type Unpublished lecture
Publication year 2013
Keyword(s) animal welfare - veal calves - cattle - animal production - measurement - monitoring - quality - stockmen - acceptability
Categories Animal Health and Welfare
About Het lectoraat Welzijn van Dieren van Van Hall Larenstein organiseerde op 4 juli 2013 een bijeenkomst voor docenten van HBO dieropleidingen. De nieuwste inzichten over het meten van welzijn werden in deze bijeenkomst gedeeld. De bijeenkomst vond plaats in het kader van het project Expertisecentrum Dierenwelzijn. Dr. Vincent Pompe van Hogeschool Van Hall Larenstein Leeuwarden gaf aan dat voor het implementeren van een monitor in de praktijk naast kwalititeit vooral ook acceptatie nodig. Vincent Pompe heeft dit weergegeven aan de hand van de monitor voor vleeskalveren. Hoewel deze monitor samen met de sector is ontwikkeld, zullen vleeskalverhouders er eerst mee moeten gaan werken om in te kunnen zien dat informatie uit de welzijnsmonitor kan helpen bij het verbeteren van hun bedrijfvoering. Mogelijk is er ook nog een vereenvoudigingsslag nodig.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.