Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 442369
Title Natuur: beleven en gebruiken : verdieping van twee kijkrichtingen uit de Natuurverkenning 2010-2040
Author(s) Haas, W. de; Aalbers, C.B.E.M.; Kruit, J.; Vries, E.A. de
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 348) - 71
Department(s) Alterra - Governance
Alterra - Nature and society
WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) natuurgebieden - landschapsbeleving - ecosysteemdiensten - perceptie - governance - zuidelijk flevoland - hondsrug - rotterdam - natural areas - landscape experience - ecosystem services - perception
Categories Nature Management (General) / Environmental Psychology
Abstract Beleefbare natuur en de kijkrichting Inpasbare natuur, zijn nader uitgewerkt in drie studiegebieden: de Drentse Hondsrug, de Oostvaardersplassen en omgeving, en Rotterdam-Zuid. De Drentse Hondsrug past momenteel al heel goed in deze kijkrichtingen. Voor de twee andere gebieden gaat het om een nieuwe manier van kijken naar de aanwezige natuur. Voor elk studiegebied is een mogelijke toekomst vanuit de kijkrichting Beleefbare natuur en vanuit de kijkrichting Inpasbare natuur beschreven. Om meer beleefbare natuur te realiseren, is vooral gezamenlijke visievorming en betrokkenheid van burgers nodig. Om meer inpasbare natuur te realiseren, is het nodig om vormen van governance te ontwikkelen die de samenwerking tussen ondernemers en overheden stimuleren. Hiervan worden diverse voorbeelden gegeven
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.