Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 442383
Title Nieuwe wegen naar ontwikkelingsgericht werken : handelingsperspectieven voor de overheid rond duurzame ontwikkeling en maatschappelijke acceptatie van veehouderij
Author(s) Os, J. van; Bokma-Bakker, M.H.; Kuindersma, W.; Selnes, T.; Gies, E.
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2450)
Department(s) Alterra - Regional development and spatial use
LR - Animal Behaviour & Welfare
Alterra - Governance
LEI NAT HULPB - Milieu, Natuur en Landschap
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) intensieve veehouderij - regionale planning - emissiereductie - landbouw en milieu - duurzaamheid (sustainability) - zandgronden - reconstructie - overijssel - gelderland - noord-brabant - limburg - intensive livestock farming - regional planning - emission reduction - agriculture and environment - sustainability - sandy soils - reconstruction
Categories Animal Husbandry and Environment
Abstract In samenwerking met de vier reconstructie-provincies Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg heeft Wageningen UR een onderzoek uitgevoerd naar mogelijkheden voor overheden om bij de vergunningverlening voor veehouderijbedrijven meer ontwikkelingsgericht te werken. Deze benadering is een aanvulling op de (huidige) praktijk waarin aanvragen vooral getoetst worden aan normen en maten, zoals bijvoorbeeld de grootte van het bouwblok. Belangrijkste conclusie is dat ontwikkelingsgericht werken inderdaad mogelijkheden biedt voor overheden om duurzaamheid en innovatie in de veehouderij te stimuleren. Tot nu toe werd vooral gestuurd op bouwblokken en milieunormen (o.a. stank en ammoniak), maar deze aanpak blijkt te star en te weinig stimulerend voor een duurzame en innovatieve veehouderij. In de nieuwe, ontwikkelingsgerichte werkwijze moet de economische ontwikkeling van veehouderijbedrijven hand in hand gaan met ontwikkelingen in duurzaamheid en met een dialoog met de directe omgeving. De vier provincies zijn eensgezind over deze gewenste richting, maar verschillen in hun aanpak.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.