Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 442391
Title Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht
Author(s) Aalvanger, A.
Source Wageningen : Wetenschapswinkel Wageningen UR (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 299) - ISBN 9789461731869 - 42
Department(s) Communication Science
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) drenthe - coöperatieve activiteiten - coöperaties - dorpen - plattelandsontwikkeling - plaatselijk bestuur - cooperative activities - cooperatives - villages - rural development - local government
Categories Government Policy, Netherlands
Abstract Dit onderzoek gaat over het gezamenlijk ondernemen van activiteiten en initiatieven door de inwoners van Nieuw-Dordrecht en de rol die een dorpscoöperatie hierin kan spelen. Plaatselijk Belang Nieuw- Dordrecht is de belangenvertegenwoordiger van de inwoners van Nieuw-Dordrecht. Op initiatief van het Plaatselijk Belang worden sociale activiteiten ondernomen en wordt gewerkt aan de ruimtelijke inrichting van het dorp. Daarnaast is het Plaatselijk Belang aangemerkt als ‘Erkend Overlegpartner’ van het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Emmen. Het Plaatselijk Belang wil graag dat de inwoners van Nieuw-Dordrecht gezamenlijk aan de slag gaan met activiteiten die de sociale samenhang en leefbaarheid in het dorp vergroten. De organisatie denkt dat een dorpscoöperatie een goed middel kan zijn om dit te stimuleren. Het idee van een dorpscoöperatie is ontstaan tijdens het traject van Emmen Revisited voor het opstellen van het Dorpsprogramma. De coöperatie zou volgens het Plaatselijk Belang kunnen bijdragen aan het concretiseren en uitvoeren van de doelen en maatregelen uit dit programma. Bovendien zou het stimuleren van eigen initiatief door bewoners sociale en economische meerwaarde kunnen opleveren en hun zeggenschap over bestedingen en de uitvoering van werkzaamheden kunnen vergroten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.