Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 442400
Title Vooruit met de Geit: naar een maatschappelijk verantwoorde geitensector; Markt- en ketenverkenning geitenvlees en geitenzuivel
Author(s) Immink, V.M.; Kortstee, H.J.M.; Cornelissen, J.M.R.
Source Den Haag : LEI Wageningen UR (Nota / LEI : Onderzoeksveld Sector en ondernemerschap ) - 25
Department(s) LEI Consumer & behaviour
LEI Consument and Behaviour
LEI Agricultural sector & entrepreneurship
LR - Innovation Processes
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) geitenhouderij - maatschappelijk verantwoord ondernemen - ondernemerschap - huisvesting, geiten - geiten - dierenwelzijn - goat keeping - corporate social responsibility - entrepreneurship - goat housing - goats - animal welfare
Categories Small Ruminants (Sheep and Goats) / Animal Husbandry (General)
Abstract De wijze waarop de geitenhouderij de eerste stappen kan zetten naar een maatschappelijk verantwoorde sector zijn ingedeeld in vier categorieën waarbij de richting bepaald is uit oriëntatie op MVO en op consument of tussenschakel in de keten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.