Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 442418
Title Contaminanten in vis en schaaldieren uit de Noordzee
Author(s) Leeuwen, S.P.J. van; Roest, J.G. van der; Lee, M.K. van der; Hoogenboom, L.A.P.
Source Wageningen : RIKILT Wageningen UR (Rapport / RIKILT 2013.011)
Department(s) RIKILT - Business unit Contaminants & Toxins
RIKILT - BU Authenticity & Nutrients
RIKILT - BU Toxicology Bioassays & Novel Foods
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) vissen - ecotoxicologie - chemische samenstelling - chemische analyse - noordzee - visserij - fishes - ecotoxicology - chemical composition - chemical analysis - north sea - fisheries
Categories Environmental Toxicology, Ecotoxicology
Abstract Het Productschap Vis verzorgt de hygiënecode voor de visafslagen. In deze code moeten mogelijke risico’s van chemische contaminanten in Noordzeevis opgenomen worden, en hoe deze gecontroleerd kunnen worden (HACCP plan). Als basis voor deze hygiënecode is in de huidige studie een evaluatie uitgevoerd van contaminanten in vis en garnalen uit de Noordzee om in kaart te brengen in hoeverre gehalten van contaminanten de van toepassing zijnde productnormen zullen overstijgen. Wanneer dit optreedt, dan mag het product niet verhandeld worden. Hiervoor zijn gehalten van contaminanten in Noordzeevis en garnalen geëvalueerd op basis van monitoringsgegevens uit de periode 2004-2011 die verkregen zijn uit een jaarlijks monitoringsprogramma uitgevoerd door RIKILT
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.