Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 442423
Title Clustering van voerstromen in de Peel : case study duurzaam landgebruik en prestatie-indicatoren
Author(s) Cormont, A.; Diepen, C.A. van; Galama, P.J.; Hack-ten Broeke, M.J.D.; Roelsma, J.; Uiterwijk, M.; Zom, R.L.G.
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2456)
Department(s) Alterra - Earth informatics
LR - Innovation Processes
Alterra - Soil geography
Alterra - Integrated water and catchment management
LR - Animal Nutrition
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) voer - agro-industriële ketens - milieueffect - duurzaamheid (sustainability) - indicatoren - de peel - landgebruik - feeds - agro-industrial chains - environmental impact - sustainability - indicators - land use
Categories Animal Nutrition and Feeding (General) / Environmental Management (General)
Abstract Verduurzaming van de landbouw en de ontwikkeling van het landelijk gebied vragen om data en kennis. Doel van dit KB12-onderzoek is een beeld te krijgen van de toepasbaarheid en generieke inzetbaarheid van bestaande data en methodieken, zoals CBS-gegevens over mest en mineralen, CRV-gegevens, de GIAB- en BRP-database, het PR-gewasgroeimodel, het Melkveemodel, het Koemodel en het modelinstrumentarium STONE voor nutriëntenuitspoeling. Hiervoor is één van de alternatieven uitgewerkt uit een vorige studie naar intensieve landbouw in de Peel, waarin op basis van regio-specifieke indicatoren verschillende scenario’s onderling beoordeeld werden op duurzaamheidsprestaties. Centraal staat de vraag hoe een clustering van voerstromen in de Peel via centrale voercentra het landgebruik, het inkomen van agrariërs en de nutriëntenuitspoeling in de regio zal beïnvloeden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.