Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 442602
Title Onderzoek naar het bemestingsadvies van vruchtbomen, coniferen, rozen en buxus
Author(s) Reuler, H. van; Pronk, A.A.; Steeg, P.A.H. van der
Source Lisse : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving BBF - 73
Department(s) Nursery Stock
PPO/PRI AGRO Toegepaste Plantenecologie
Fruit
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) houtachtige planten als sierplanten - kunstmeststoffen - bemesting - stikstofgehalte - normen - gebruiksefficiëntie - veldproeven - landbouwkundig onderzoek - vruchtbomen - pinopsida - rosa - buxus - ornamental woody plants - fertilizers - fertilizer application - nitrogen content - standards - use efficiency - field tests - agricultural research - fruit trees
Categories Ornamental Woody Plants / Fertilizers, Fertilizer Application
Abstract In 2006 is het stelsel van gebruiksnormen ingevoerd. Deze normen zijn gebaseerd op de bestaande bemestingsadviezen. Kwekers van vruchtbomen, coniferen, rozen en Buxus hebben aangegeven dat de stikstofgebruiksnormen te laag zijn om een rendabele kwaliteitsproductie te behalen. Dit betekent dat de adviezen aangepast moeten worden. Een belangrijke reden om een aanpassing van het advies en daarmee de gebruiksnorm te vragen is dat er in de periode tussen het verschijnen van de Bemestingsadviesbasis boomkwekerijgewassen en het vaststellen van de stikstofgebruiksnormen er veel zaken in de teelt van de desbetreffende gewassen is veranderd. Daarnaast zijn de bestaande adviezen veelal gebaseerd op ‘expert knowledge’ en slechts beperkt op veldproeven. Om tot een aanpassing van het bemestingsadvies te komen moeten bemestingsproeven worden uitgevoerd volgens het ‘Protocol voor de aanpassing bemestingsadviezen voor stikstof’. In dit rapport worden de proeven beschreven die voor de vier genoemde gewasgroepen gedurende een aantal jaren zijn uitgevoerd
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.