Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 442603
Title Bruikbaarheid vacuümtoets bij hyacinten : Voortgezet diagnostisch onderzoek 2012
Author(s) Leeuwen, P.J. van; Dees, R.H.L.
Source Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 13
Department(s) Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) bloembollen - hyacinthus - dickeya chrysanthemi bv. chrysanthemi - diagnostische technieken - testen - efficiëntie - landbouwkundig onderzoek - ornamental bulbs - diagnostic techniques - testing - efficiency - agricultural research
Categories Liliales / Diseases, Pests and Disorders of Plants (General) / Bulb and Tuber Flowers
Abstract Bij aardappel is door HZPC te Metslawier een nieuwe toets ontwikkeld om nog nauwkeuriger Erwinia (Pectobacterium, Dickeya) in de knollen vast te stellen. Tot op heden werden de naveleinden van een knol getoetst. Door de knollen gedurende een week bij hoge temperateren onder vacuüm te bewaren wordt in de zacht geworden knollen vaker de ziekteverwekker aangetroffen. Het percentage ten onrechte gezond verklaarde partijen wordt daarmee verkleind. Het geplantte uitgangsmateriaal wordt beter. In dit verslag is het onderzoek beschreven waarbij voor het eerst op beperkte schaal is onderzocht of deze methode ook kan worden toegepast bij hyacinten voor het aantonen van Dickeya (Erwinia chrysantemii, agressief snot)
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.