Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 442619
Title Renkums Beekdal geopend : effecten sanering en herinrichting voormalig bedrijventerrein
Author(s) Vader, J.; Gaaff, A.; Mansfeld, M.J.M. van; Deursen, W.P.A. van
Source Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-nota : Regionale economie & ruimtegebruik ) - 80
Department(s) LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
Alterra - Regional development and spatial use
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) beekdalen - natuurontwikkeling - fauna - migratie - bedrijventerreinen - regionale planning - economische evaluatie - gelderland - brook valleys - nature development - migration - business parks - regional planning - economic evaluation
Categories Rural Development / Nature Management (General)
Abstract Door het project herinrichting Renkums Beekdal zijn de bedrijven van het bedrijventerrein Beukenlaan verplaatst naar andere bedrijfslocaties. Het vertrek van Vredestein was cruciaal voor het opheffen van het hele terrein. Op de Beukenlaan kon zo ruimte worden gemaakt voor natuurherstel en de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur. De uitvoering van dit project heeft een groot aantal effecten voor Renkum en omgeving. In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de effecten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.