Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 442621
Title Onderzoek aan Albuz CVI1 10-015, CVI1 10-02, CVI1 10-025, CVI1 10-03, CVI1 10-04 en CVI1 10-05 spuitdoppen ter verkrijging van de status driftarm en voor classificatie op basis van driftgevoeligheid
Author(s) Groot, T.T.; Holterman, H.J.; Zande, J.C. van de
Source Wageningen : Plant Research International Wageningen UR, Business Unit Agrosystems (Rapport / Plant Research International 522) - 24
Department(s) PPO/PRI Agrosysteemkunde
PPO/PRI AGRO Field Technology Innovations
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) spuiten - spuitdoppen - emissie - reductie - normen - druppelgrootte - meting - milieutoets - spraying - fan nozzles - emission - reduction - standards - droplet size - measurement - environmental assessment
Categories Agricultural Engineering (General) / Environmental Policy
Abstract Het Lozingenbesluit Open Teelt en Veehouderij (LOTV, nu Activiteitenbesluit Milieubeheer) bepaalt dat bij bespuitingen van een gewas met veldspuitapparatuur de buitenste strook bespoten moet worden met driftarme spuitdoppen. Uit de resultaten van druppelgroottemetingen wordt aangegeven of de in dit onderzoek onderzochte spuitdoppen, bij bepaalde drukken, volgens het Lozingenbesluit aangemerkt kunnen worden met de status driftarm. Bij de beoordeling van de toelating van bestrijdingsmiddelen en de beperking van de teeltvrije zone in het Lozingenbesluit kan gewerkt worden met het driftpercentage dat bij een zekere dop-drukcombinatie behoort. Dop-drukcombinaties zijn daartoe in te delen in driftreductieklassen van 50, 75, 90 en 95%. In deze rapportage worden de Albuz spleetdoppen CVI110-015, CVI110-02, CVI110-025, CVI110-03, CVI110-04 enCVI110-05 bij een druk van 1 bar, en de doppen CVI110-04 n CVI110-05 ook bij 1,5 bar, onderzocht op hun druppelgroottespectrum. Aan de hand van druppelgroottemetingen wordt beoordeeld of deze optypen bij de aangegeven spuitdruk aan de status driftarm volgens het Lozingenbesluit (Activiteitenbesluit Milieubeheer) voldoen. Daarnaast wordt bepaald tot welke driftreductie klasse een bepaalde dop- drukcombinatie behoort.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.