Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 442696
Title Uit de wetenschap : hoe tel je wilde hoefdieren?
Author(s) Groot Bruinderink, G.W.T.A.; Dekker, J.; Cornelissen, P.
Source Vakblad Natuur Bos Landschap 10 (2013)3. - ISSN 1572-7610 - p. 14 - 16.
Department(s) Alterra - Animal ecology
Publication type Article in professional journal
Publication year 2013
Keyword(s) wildbeheer - grote grazers - herbivoren - natuurgebieden - monitoring - populatiedichtheid - zuidelijk flevoland - wildlife management - large herbivores - herbivores - natural areas - population density
Categories Nature Management (General) / Animal Ecology
Abstract Tellen van wilde hoefdieren wordt steeds belangrijker, onder andere vanwege eventuele beperking van de wildstand. Maar hoe moeten herbivoren geteld worden om een goed beeld te krijgen van de aantallen? Begrippen als precisie (herhaling van tellingen), nauwkeurigheid (geschatte waarneming t.o.v. werkelijkheid) en betrouwbaarheid (systematische fouten)
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.