Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 442735
Title Leren van het energieke platteland : lokale en regionale coalities voor duurzame plattelandsontwikkeling
Author(s) Farjon, J.M.J.; Arnouts, R.; Born, G.J. van den; Daalhuizen, F.; Pols, L.; Tekelenburg, T.; Tisma, S.; Veen, M. van; Verkade, N.; Brink, Thelma van den; Gerritsen, A.L.; Verburg, R.W.; Vader, J.; Groot, A.M.E.; Agricola, H.J.; Nieuwenhuizen, W.; Gies, E.; Wiering, M.; Elsinga, P.; Roovers, G.
Source Den Haag : PBL (Rapport / PBL 769) - 86
Department(s) Alterra - Regional development and spatial use
LEI NAT HULPB - Milieu, Natuur en Landschap
LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
Alterra - Climate change and adaptive land and water management
CL - Rural Dynamics
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) regionale ontwikkeling - platteland - samenwerking - landbouw - natuur - burgers - participatie - regional development - rural areas - cooperation - agriculture - nature - citizens - participation
Categories Rural Development
Abstract In deze studie onderzoeken we de kracht van de samenwerking tussen de verschillende gebruikers van het platteland. Burgers, boeren, natuurbeheerders en bedrijven die samen initiatieven ontplooien om hun leefomgeving te verbeteren. De studie laat aan de hand van een breed scala aan praktijkvoorbeelden zien hoe ze dat doen, wat ze proberen te bereiken en waar ze tegenaan lopen. Zo zijn er moderne boeren die samen met andere ketenpartijen hun bedrijfsvoering nog verder willen verduurzamen dan de wet al voorschrijft, en burgers die met boeren lokale coöperaties opzetten voor de opwekking van hernieuwbare energie.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.