Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 442763
Title Duurzaam Regionaal Voedsel bij gemeenten : resultaatmeting naar beleidsontwikkeling voor duurzaam regionaal voedsel bij gemeenten
Author(s) Agricola, H.J.; Fontein, R.J.; Stuiver, M.
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2412) - 21
Department(s) Alterra - Regional development and spatial use
Alterra - Governance
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) voedselvoorziening - duurzaamheid (sustainability) - plaatselijk bestuur - vragenlijsten - participatie - inventarisaties - regionale voedselketens - food supply - sustainability - local government - questionnaires - participation - inventories - regional food chains
Categories Food Policy
Abstract In opdracht van het ministerie van EZ is een enquête uitgevoerd onder Nederlandse gemeenten om inzicht te krijgen in hoeveel gemeenten anno 2012 betrokken zijn bij regionale voedselinitiatieven en hoeveel gemeenten een actief voedselbeleid hebben ontwikkeld of dat van plan zijn te gaan doen. Uit de enquête blijkt dat 72% van de gemeenten initiatieven van Duurzaam Regionaal Voedsel ondersteunt, 10% van de gemeenten heeft een beleid of visie voor Duurzaam Regionaal Voedsel. Van de gemeenten die nog geen beleid hebben, zegt 26% dit in de toekomst te willen gaan doen. Kennisvragen die bij gemeenten spelen hebben vooral betrekking op de behoefte aan praktijkvoorbeelden over hoe gemeenten en private partijen gezamenlijk initiatieven van Duurzaam Regionaal Voedsel kunnen ontwikkelen en implementeren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.