Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 442764
Title Kennis van geodata : onderzoek naar toepassing van web intelligence bij ruimtelijke informatiesystemen
Author(s) Verhelst, E.C.H.
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2410) - 46
Department(s) Alterra - Spatial knowledge systems
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) geoinformatie - internet - kunstmatige intelligentie - informatietechnologie - taal - geoinformation - artificial intelligence - information technology - language
Categories Geography (General)
Abstract De sterke toename in de omvang van het Web vraagt om slimme oplossingen die de enorme capaciteit aan gegevens voor ons hanteerbaar en interpreteerbaar maken. Het is de uitdaging van wetenschappers om instrumenten te maken die naadloos aansluiten bij wat onze hersenen op een bepaald moment nodig hebben. Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar de mogelijkheden van het toevoegen van meer intelligentie aan bestaande geo-informatiesystemen. Hiervoor is gebruik gemaakt van voorbeelden die al bestaan op het World Wide Web. Deze voorbeelden zijn onder andere het herkennen van de gebruiker en het anticiperen op zijn wensen, het vaststellen van patronen in grote hoeveelheden gegevens en het automatisch beantwoorden van vragen die in gewone taal zijn gesteld. In een drietal Proof of Concepts is gekeken welke methodieken er zijn die hieraan ten grondslag liggen. Op basis hiervan zijn nieuwe onderzoeksmogelijkheden geformuleerd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.