Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 442824
Title Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven, aangemeld voor derogatie. Resultaten meetjaar 2011 in het derogatiemeetnet
Author(s) Hooijboer, A.E.J.; Ham, A. van den; Boumans, L.J.M.; Daatselaar, C.H.G.; Doornewaard, G.J.; Buis, E.
Source Bilthoven : RIVM (RIVM Rapport 680717034/2013) - 157
Department(s) LEI SECT & OND - Duurzame Ontwikkeling Agrosectoren
LEI Agricultural sector & entrepreneurship
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) graslanden - dierlijke meststoffen - nitraten - grondwaterkwaliteit - monitoring - eu regelingen - grasslands - animal manures - nitrates - groundwater quality - eu regulations
Categories Water Quality
Abstract De Europese Nitraatrichtlijn verplicht lidstaten om het gebruik van dierlijke mest te beperken tot 170 kg stikstof per hectare. Landbouwbedrijven in Nederland met ten minste 70% grasland mogen onder bepaalde voorwaarden van deze norm afwijken en 250 kg per hectare gebruiken (derogatie). Nederland is verplicht om op 300 bedrijven die derogatie gebruiken, de bedrijfsvoering en waterkwaliteit te meten en deze resultaten jaarlijks aan de EU te rapporteren. Uit de rapportage over 2011 die het RIVM met het LEI in opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft opgesteld, volgt dat de nitraatconcentratie in het grondwater op deze bedrijven tussen 2007 en 2012 gemiddeld is gedaald.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.